IT-Tjänster

Säker och stabil IT-miljö bidrar till arbetsro. Våra kunder kan lita på att vi alltid supporterar deras IT-miljö, kommunikation, utskrifter och nätverksinfrastruktur.

Molntjänster

Det är och har alltid varit vårt mål, att leverera någonting som skapar ett värde och ger en tydlig effekt hos våra kunder, som överträffar deras förväntningar.

Mötesrum

Videokonferens gör det enkelt att träffas. Smart utrustade rum gör det enkelt med interaktiva möten vilket spar tid och miljö. Via video finns ni alltid nära era kunder.

Dokument/Print

Vi optimerar er dokumenthantering. Ta reda på hur vi kan hjälpa er att optimera användningen av information inom just er organisation. Boka en förstudie hos oss.

Företagstelefoni

Framtidens telefoni finns i molnet. Vi har ett nära samarbete med Telavox och kan erbjuda dig otroligt smidiga telefonilösningar och Sveriges bästa täckning.

Utbildning

Hos oss hittar du flera utbildningar som du själv kan gå i din egen takt, så kallade online-utbildningar. Vi erbjuder utbildning både för användare och tekniker.