Hosting

Med tjänsten Hosting sätter vi upp era servrar i särskilt utformade datorhallar. Här sätter vi säkerheten främst. Du frigör plats, personal och sinnesro.

Fler och fler företag upptäcker fördelarna med att ha en hostad IT-lösning istället för att lägga dyrbar tid på att hålla sin egen IT-miljö uppdaterad. Med egna virtuella servrar i Business Hosting blir din IT-miljö flexiblare, säkrare och klart mer kostnadseffektiv. Det blir också enklare för dig då du kan jobba var du vill, när du vill. När vi diskuterar Business Hosting med våra kunder pratar vi nästan aldrig teknik, det intressanta är vilka funktioner du som kund vill ha.

Tillgänglighet
Vi ser till att IT-miljön är tillgänglig enligt er verksamhets behov. Miljön övervakas kontinuerligt och åtgärdas enligt SLA (Service Level Agreement). Förutom övervakning av hårdvaran tar vi hand om backup och felavhjälpning inom OS och applikation. I detta ingår även en driftsdokumentation för miljön och ett löpande proaktivt underhåll.

Sänkta kostnader
En VPS Hosting via oss minskar företagets kapitalkostnader och sänker driftskostnaderna. När såväl planerade som oplanerade driftsstopp minskar, minskar även intäktsbortfall.

Inga driftsstopp
Om serverhårdvaran där er virtuella privata server ligger mot förmodan skulle gå sönder, förflyttas den inom några sekunder över till en ny hårdvara. Inga eller obefintliga driftsstopp alltså.

Skalbarhet
Det enkelt att skala upp eller ned vid behov. Med en virtualiserad serverlösning kan man helgardera sig mot överbelastning eller överkapacitet.

Kontakta oss