Driftlösningar

Ni kanske redan har funderat på att lägga ut ert företags IT-drift? I så fall är ni inte ensamma. Många företag har redan gjort det – och betydligt fler är på gång. För genom att lägga ut IT-driften kan ni fokusera på er kärnverksamhet, och lägga mer tid på att utveckla era affärer.

Fjärrdrift

Vi säkerställer att datadriften alltid är igång.

- Övervakning dygnet runt.

- Avtalad jour och semesterövervakning.

- Avtalade servicenivåer.

- Översyn och uppdatering av er IT-miljö.

- HW-plattformen stannar kvar i era lokaler.

Hosting

Med tjänsten Hosting sätter vi upp era servrar i särskilt utformade datorhallar. Här sätter vi säkerheten främst. Du frigör plats, personal och sinnesro. Vi ser till att IT-miljön är tillgänglig enligt er verksamhets behov. Miljön övervakas kontinuerligt och åtgärdas enligt SLA (Service Level Agreement). Förutom övervakning av hårdvaran tar vi hand om backup och felavhjälpning inom OS. I detta ingår även en driftsdokumentation för miljön och ett löpande proaktivt underhåll.

Helpdesk

En god förståelse för våra uppdragsgivares verksamheter gör att vi kan arbeta med höga SLA-nivåer. Återkoppling till uppdragsgivaren sker på flera sätt. Dels via e-post varje gång incidenten uppdateras men det finns också ett webbgränssnitt där man kan ta del av sina rapporterade incidenter. Med vår Helpdesk får er organisation en tydlig, gemensam kontaktpunkt för alla typer av tekniska frågor. På ett tryggt, säkert och trevligt sätt.

Kontakta oss