Molntjänster. Connect To Work

Molntjänster ger ert företag en säker, skalbar och tillgänglig serverinfrastruktur

Molntjänster är ett samlingsnamn för serverkapacitet som inte rent fysiskt är placerad i er organisations lokaler. Det kan vara lagring, processorkraft, funktioner eller programvara.

Med olika typer av molntjänster, skapar man en egen infrastruktur som är tillgänglig, men som även är skalbar i kapacitet och funktioner. Det är ofta ett naturligt steg i optimering av den egna infrastrukturen, en process som blir effektiv även för medarbetarna där expansion och förändring kan ske sömlöst.

Fördelar med dessa tjänster

Det finns en mängd olika fördelar med att använda denna typ av tjänst. Nedan listar vi en handfull av dem:

1. Ökad flexibilitet – En av de största fördelarna med dessa tjänster är den ökade flexibiliteten som de medför. Du behöver nämligen bara betala för den kapacitet du har behov av i dagsläget och kan sedan utöka den allt eftersom ditt behov växer.

2. Minskade kostnader – Med tanke på att molntjänster eliminerar behovet av en initial investering i servrar och annan infrastruktur, samt att du endast behöver betala för den kapacitet du har behov av, blir kostnaderna mindre.

3. Ökad användarvänlighet – Tack vare driftsäkra lösningar och användarvänliga gränssnitt kan dessa tjänster användas av i princip alla. Oavsett tidigare datorvana.

Jobba smartare, inte mer.

Kontakta oss