IT-konsult på plats

Fylls vardagen ofta av små irriterande IT-problem? Saknas egna IT-resurser som kan hjälpa till så att allt fungerar problemfritt? Då har vi en smidig tjänst att erbjuda – Personlig IT-konsult. Din egna IT-konsult som kommer när du behöver.

Vår IT-konsult lär sig din verksamhet och blir specialist på er IT-miljö. Vi åtgärdar akuta problem och ser till, genom förebyggande arbete, att allt fungerar som det ska. Du kommer att bli förvånad över hur mycket arbetstid och pengar som IT-tjänsten IT-konsult – på plats sparar. Konsulten är även bollplank när det gäller investeringar och mer strategiska IT-frågor.

Genom att använda våra IT-konsulter i din organisation kan du smidigt anpassa din organisation när förutsättningar förändras. Att få IT-konsulter på plats går betydligt snabbare och smidigare en att anställa egen personal. Vi kan ha en IT-konsult på plats snabbt och leverera omgående efter att behovet har identifierats. Det är även betydligt lättare att anpassa organisationen kompetensmässigt när man använder våra IT-konsulter

Kontakta våra kontor
Skellefteå 0910-163 00
Luleå 0920-24 47 40

Kontakta oss