WiFi Site Planning

Inför en installation av nytt WiFi-nät rekommenderar vi alltid en förstudie i den tilltänkta lokalen/ytan. Vi kan på beställning utföra WiFi-projektering på alla typer av installationer. Syftet med en WiFi-projektering är att säkerställa hur många accesspunkter installationen behöver samt var dom ska installeras, detta presenteras på en planskiss.

I en WiFi-projektering analyseras:
– Lokalens radiodämpning av väggar och inredning.
– Antal användare och dess behov av datakapacitet.
– Eventuella behov av snabb roaming (mest aktuellt i lagersinstallationer).

Kontakta thomas.eriksson@ricoh-itpartner.com för mer information eller ring oss på 0910-163 00 alt. 0920-24 47 40

Kontakta oss