WiFi Site Survey

Upplever ni ett trögt Wi-Fi på er arbetsplats? Ska ni bygga ut eller byta alla accesspunkter. Innan ni tar något beslut låt oss gå igenom ert befintliga W-Fi.

Vi utför på beställning sk Site Survey eller WiFi-inmätning vilket utförs på ett befintligt installerat WiFi-nät där man vill analysera täckning och kanalplanering. Efter avslutad inmätning presenteras resultatet i en rapport med sk heatmaps där bla täckning visas utritat över lokalens planskiss. För projektering av ny WiFi-installation se WiFi Site Planning.

Kontakta oss